top of page

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján nyújt tájékoztatást az adatkezelő által alkalmazott adatkezelési szabályokról.

Adatkezelő:

Sinóros-Szabó Szilvia

Adatkezelő elérhetőségei:

Lakcím: 1126, Márvány utca 29., 1/5

E-mail: marvanyugyintezes@gmail.com 

Adatkezelés on-line időpontfoglalás esetén

 

Általános információk:

 

A személyes adatok kezelésének célja

Az on-line foglaló rendszeren kiválasztatott szakemberrel történő első találkozás létrejöttéhez szükséges adatok továbbítása.

Az érintett hozzájárulása, mely a www.marvanykozpont.hu honlapon on-line foglaló rendszer használatával valósul meg. Amennyiben az on-line foglalórendszer használata során egészségügyi adatokat is megad az érintett, a hozzájárulás kifejezetten kiterjed ezen adatok kezelésére is.

A személyes adatok címzettje(i)

Az érintett az on-line időpont foglalás során kiválasztott szakember(ek).

Kezelt személyes adatok:

Kötelező adatok:

  • név (álnév)

  • kiválasztott szakember

  • kiválasztott időpont

  • telefonszám

  • e-mail cím

  • számlázási adatok

  •  

 

Kiegészítő információk:

 

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.

 

A számlázással kapcsolatos adatokat az adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

 

Az érintett jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett jogosult az adatainak hordozhatóságához a GDPR előírásainak megfelelően.

Az érintettet megilleti az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármely időpontban történő visszavonásához való jog, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal).

 

Egyéb tájékoztatás:

A személyes adatok szolgáltatása a kiválasztott szakemberrel történő találkozás megvalósulásához szükségesek. 

A megadott személyes adatokat kizárólag az on-line foglalás során kiválasztott szakember részére továbbítjuk. A GDPR 14. cikk (5) bekezdés d) pontja alapján a 14. cikk (1)-4) bekezdése szerinti külön tájékoztatásra nem kerül sor, mivel a továbbított személyes adatoknak a szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradniuk.

A szakemberrel, mint szolgáltatóval létrejövő megbízási jogviszony keretein belül a személyes adatokat a szolgáltató saját adatvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

bottom of page